CÔNG TY TNHH FOCUS ELECTRIC

Tin tức

Tin tức

Tin tức

10 lợi ích của đèn LED FOCUS trong chiếu sáng

Tuổi thọ dài chính là một trong những lợi ích của đèn LED. Bóng đèn LED và điốt có thời gian ...

Xem thêm

So sánh tổng quan giữa đèn LED, đèn compact và đèn sợi đốt

So sánh tổng quan về lợi ích giữa đèn LED, đèn huỳnh quang compact và đèn sợi đốt. So sánh này ...

Xem thêm

Lợi ích vượt trội của đèn tuýp LED so với đèn huỳnh quang

Đèn tuýp LED có những lợi ích vượt trội so với đèn huỳnh quang như tiết kiệm chi phí trong dài ...

Xem thêm

Đèn LED - bước đột phá trong công nghệ chiếu sáng

Sự ra đời của điốt phát quang đã tạo ra nguồn ánh sáng tiết kiệm năng lượng, đem lại hiệu quả ...

Xem thêm

Các khái niệm cơ bản về chiếu sáng

Bản chất ánh sáng, nhiệt độ màu (ánh sáng ấm, trung tính, lạnh), chỉ số hoàn màu, các đại lượng ...

Xem thêm